Cordun Val, „Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm”, Ediţie îngrijită şi Prefaţă de I. Oprişan, Colecţia Mythos, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2019