Ion Constantin, Ion Negrei – „Pantelimon Halippa, apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale”, Editura Notograf Print, Chişinău, 2013, 735 p., Studiu introductiv de Ion Constantin şi Ion Negrei, Omagiu lui Pan Halippa, un om care n-a vrut să fie sub vremi de Nicolae Nitreanu