• TITLU în română: Evaluarea statutului de conservare pentru unele specii de păsări din ROSPA0073 Măcin - Niculiţe
  • Subiect: Evaluarea statutului de conservare pentru unele specii de păsări din ROSPA0073 Măcin - Niculiţel. În această lucrare, este prezentată starea actuală de conservare a unor specii de păsări incluse in Anexa I a Directivei Păsări, care au fost observate în anii recenţi în ROSPA0073 Măcin-Niculiţel. În perioada de studiu, din cele 21 de specii considerate, au fost observate 19, însă este posibilă şi prezenţa celorlalte două: prima, Pelecanus crispus, a fost observată în pasaj iar cealaltă, Falco cherrug, a cuibărit aici în ultimii ani. Majoritatea speciilor au un statut de conservare favorabil, restul având un statut necunoscut, din cauza datelor insuficiente sau neconcludente. Se fac, de asemenea, unele aprecieri privitoare la măsurile de conservare care trebuie luate pentru asigurarea unui viitor favorabil acestor specii de păsări. Dintre acestea, cele mai importante sunt: managementul adecvat al pădurilor, interzicerea construirii de noi ferme eoliene, diminuarea exploatărilor de rocă, oprirea turismului necontrolat, practicarea unei agriculturi tradiţionale, stoparea braconajului, eliminarea poluării etc.
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Zoologie
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Publicat de: Ordessos
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; anul 2016; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 91-107
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 10   >  >|