• TITLU în română: Funcţia ecologică a unui complex lacustru protejat din Câmpia Olteniei (România)
  • Subiect: Funcţia ecologică a unui complex lacustru protejat din Câmpia Olteniei (România). Complexul lacustru Valea Preajba, situat într-o zonă de câmpie din bazinul hidrografic al râului Jiu, face parte din categoria zonelor umede. Principala particularitate ecologică care defineşte aria protejată constă în faptul că, pe o suprafaţă care nu depăşeşte 30 de hectare, este grupată o mare diversitate de ecosisteme: denivelări ale terenului sub formă de dealuri, păşuni şi pajişti, terenuri agricole şi o structură hidrografică complexă: izvoare, pârâuri, râuri, mlaştini, mici lacuri de baraj. Toate acestea sunt populate cu o varietate de specii de plante şi animale care conferă zonei un caracter ecologic special pentru Câmpia Olteniei şi chiar pentru teritoriul României. În ecosistemele lacustre, au fost identificate 36 de specii de macrofite palustre şi acvatice, dominante fiind: Phragmites australis (Cav.) Steud., Typha angustifolia L., Scirpus lacustris L., Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Lemna minor L., Nymphaea alba L., Potamogeton natans L., Mentha aquatica L., Myriophyllum spicatum L., Ceratophyllum submersum L.; 78 specii de alge perifitice şi planctonice; 13 mari grupe de nevertebrate bentonice, dominante fiind: larvele de chironomide, coleoptere, efmeroptere, heteroptere şi gastropode; 10 specii de peşti Cyprinus carpio Linnaeus, 1758, Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Abramis brama (Linnaeus, 1758), 14 OLIVIA CIOBOIU Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Sander lucioperca (Linnaeus, 1758), Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758).
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Zoologie
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Publicat de: Ordessos
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV; anul 2017; seria Ştiinţele Naturii
  • Paginaţia: 13-20
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 10   >  >|