• TITLU în română: Vertebrate miocene remaniate în depozite cuaternare din Moldova
  • Subiect: Miocene vertebrates reworked in Quaternary deposits in Moldavia Vertebrate miocene remaniate în depozite cuaternare din Moldova. În depozitele cuaternare din platformele Moldovenească şi Scitică, între Carpaţii Orientali şi Prut, pot fi uneori 22 VLAD AUREL CODREA, LAURENŢIU URSACHI, BOGDAN GABRIEL RĂŢOI , RADU GAVA colectate eşantionaje destul de bogate de resturi de vertebrate pleistocene şi holocene, îndeosebi de mamut, Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) sau rinocer lânos Coelodonta antiquitatis (Blumenbach, 1807). În afara unor astfel de fosile, din aceleaşi depozite pot fi de asemeni colectate resturi de vertebrate miocene, remaniate din depozitele aflate dedesubtul celor cuaternare. Acestea se referă îndeosebi la perissodactyle precum caii tridactili (hipparioninae), rinoceri, dar de asemeni la cetacee (îndeosebi delfini sarmaţieni). În afara resturilor de vertebrate, au fost remaniate de asemeni nevertebrate miocen medii-superioare. Toate aceste fosile pot fi cu uşurinţă recunoscute, prezentând semne clare de remaniere şi fosilizări distincte, dar în pofida acestor evidenţe, uneori au condus la confuzii legate de vârsta geologică a depozitelor cuaternare, presupuse ca fiind mai vechi decât erau de fapt. Este de asemeni interesant de semnalat că distribuţia areală a acestor fosile urmează o regulă în concordanţă cu evoluţia geologică şi structura tectonică a platformelor în discuţie. În sectoarele nordice, singurele vertebrate miocene remaniate se pot referi la mamifere marine, atâta timp cât depozitele sarmaţian inferioare (volhiniene) sunt exclusiv marine, la fel ca şi cele badeniene (Miocen Mediu), cu puţine apariţii în aflorimente. Totuşi, vertebratele terestre volhiniene ar putea proveni din remanieri având arii surse în imediata vecinătate a Carpaţilor Orientali, acolo unde sunt semnalate depozite fluvio-lacustre. În sectoarele sudice, vertebratele miocene remaniate sunt de departe mai diverse, ariile surse referindu-se la vârste geologice mai diverse, care includ şi Sarmaţianul Superior, Meoţianul sau Ponţianul. Uneori, astfel de fosile remaniate pot aduce date adiţionale sub aspect sistematic, completând lacunele de cunoaştere a vertebratelor miocene, unde astfel de taxoni nu au fost descoperiţi deocamdată in situ. Studiile de caz prezentate aici: cariera Simila şi aflorimentele cuaternare de la Movileni (ambele localităţi în jud. Vaslui.
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Zoologie
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Ordessos
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV; anul 2017; seria Ştiinţele Naturii
  • Paginaţia: 21-34
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 10   >  >|