• TITLU în română: Unele observaţii asupra diversităţii, abundenţei şi dominanţei artropodelor epigee din trei biocenoze ale pădurii Valea Ursului - Giurgeni, judeţul Neamţ, Moldova, România, 1990
  • Subiect: Lucrarea este o sinteză statistică a datelor originale de colectare a artropodelor epigee din trei biocenoze: pădurea de stejar, pădurea de fag şi asociaţie de ierburi. Scopul lucrării este de a prezenta variaţia abundenţei relative şi a dominanţei artropodelor epigee (clase, ordine de insecte, familii de coleoptere, specii de carabide) din trei biocenoze, menţionate mai sus, pentru a arăta influenţa concretă a tipului de biocenoză asupra structurii taxonomice a artropodelor epigee în conformitate cu principiul unităţii şi interacţiunii biotopului şi a biocenozei. Materialul a fost colectat din Valea Ursului, pădurea Giurgeni, judeţul Neamţ, 1990, Podişul Central Moldovenesc, folosind capcane Barber cu lichid de conservare, soluţie de formalină 4%, protejată împotriva precipitaţiilor; 30 de capcane în fiecare biotop. În total au fost colectate 2.559 de exemplare de artropode epigee, din care 487 (19,03%) din pădurea de stejar, 470 (18,37%) din pădurea de fag şi 1.602 (62,60%) din asociaţia de ierburi. În pădurea de stejar au fost colectate patru clase de artropode; insectele au fost eudominante, 322 de exemplare (66,12%); au fost înregistrate cinci ordine de insecte, dintre care 260 de exemplare din ordinul Coleoptera (80,75%); şapte familii de coleoptere, familia Carabidae cu 197 de exemplare (76,05%) din 17 specii a fost cea mai bine reprezentată; cele mai multe exemplare au aparţinut speciilor Carabus glabratus Paykull, 1790, cu 49 de exemplare (24.50%) şi Carabus cancellatus Illiger, 1798, cu 29 de exemplare (14.50%). În pădurea de fag, au fost, de asemenea colectate patru clase de artropode; insecte 398 de exemplare (84,68%), şase ordine de insecte, Coleoptera 227 de exemplare (57,04%), opt familii de coleoptere, Carabidae, 106 exemplare (46,46%) cu 16 specii; cele mai multe exemplare au aparţinut speciilor Aptinus bombarda (Illiger, 1800) şi Abax paralelus (Duftschmid, 1812), 15 (14,29%). Pentru asociaţia de ierburi, situaţie a fost următoarea: insecte 1.463 exemplare (91.32%); 8 ordine de insecte, Coleoptera 303 exemplare (20,71%); 10 familii de coleoptere; familia Carabidae, 223 exemplare (86,14%), din 14 specii; cele mai multe exemplare au aparţinut speciilor Pseudophonus rufipes (Degeer, 1774), 90 de exemplare (34,48%) şi Poecilus coerulescens (Linnaeus, 1758), 34 de exemplare (13,03%). Prezenţa taxonilor în toate biocenozele este următoarea: patru clase (clasa Crustacea, ordinul Isopoda), Arachnida, Myriapoda, Insecta; 5 ordine de insecte (Collembola, Dermaptera, Coleoptera, Hymenoptera, Diptera; 5 familii de coleoptere (Carabidae, Scarabaeidae, Silphidae, Staphylinidae, Chrysomelidae); 5 specii carabide: Bembidion lampros (Herbst, 1784), Carabus cancellatus (Illiger, 1798), Abax paralelus (Duftschmid, 1812), Abax carinatus (Duftschmid, 1812), Pterostichus melas (Creutzer, 1799).
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Zoologie
  • Vezi publicația: Argesis - Studii şi Comunicări
  • Editura: Publicat de: Ordessos
  • Loc publicare: Piteşti
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV; anul 2017; seria Ştiinţele Naturii
  • Paginaţia: 141-151
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 10   >  >|