Studiu tipologic al inventarului litic cioplit şi şlefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004