Dispoziţiile Camerei Aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănăţene de Organizare a Mineritului