Un nou sit de la sfârşitul epocii bronzului pe Valea Mureşului Mijlociu. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive de la Aurel Vlaicu-Obreza

  • Subiect: Prezentul articol prezintă o serie de date preliminare generale referitoare la rezultatele cercetărilor arheologice preventive efectuate în situl arheologic de la Aurel Vlaicu – Obreaza în vara anului 2012, respectiv ale analizelor post săpătură desfăşurate începând din toamna aceluiaşi an. Cercetarea arheologică preventivă a sitului în discuţie a urmărit să determine, pe cât mai mult posibil, natura şi distribuţia spaţială a eventualelor vestigii arheologice în cuprinsul zonei direct afectate de viitoarele lucrări de construire a autostrăzii amintite. Astfel, pentru atingerea obiectivelor stabilite prin proiectul de cercetare au fost utilizate diverse metode, tehnici şi bune practici de specialitate uzuale în domeniul arheologiei preventive şi cercetării de teren care au vizat salvgardarea prin înregistrare (preservation by record) a contextelor şi vestigiilor arheologice identificate în cuprinsul sitului în discuţie.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză)
  • Secţiunea: RAPOARTE ARHEOLOGICE
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice: CA
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2014
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXI; anul 2014
  • Paginaţia: 151-210
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 24   >  >|