A comparison between Romanian and Soviet military insignia

 • TITLU în română: O comparaţie între insignele militare române şi sovietice
 • Subiect: Articolul de faţă se doreşte un ghid util pentru a evita confuziile între insignele militare române din perioada comunistă şi cele sovietice. De asemenea, este realizată şi o comparaţie între rolul insignelor în sistemul militar sovietic şi cel român. Deşi armata română a copiat fidel numeroase aspecte de la cea sovietică (de la cele organizatorice la uniforme), în domeniul insignelor militare au existat diferenţe majore. Principala diferenţă în cazul insignelor derivă din rolul lor. Dacă în armata roşie reprezentau un mijloc larg răspândit şi apreciat de recompensare şi stimulare, în cea română au avut un rol secundar, o dovadă clară în acest sens fiind relativa sub-dezvoltare a sistemului de insigne militare române, comparativ cu cel sovietic şi raritatea cu care ele sunt purtate în fotografii de militarii români faţă de cei sovietici. Pentru a diferenţia insignele române de cele sovietice există o serie de reguli general-valabile, principalele fiind următoarele: insignele române au fost confecţionate doar din tombac sau alamă, niciodată din aluminiu, în timp ce în URSS aluminiul a fost folosit pe scară largă; la insignele române reversul este plan, în timp ce insignele sovietice redau pe revers în negativ modelul de pe avers, fiind concave. Din fericire riscul de confuzie este redus la un număr limitat de insigne, acestea fiind prezentate şi explicate pentru fiecare caz în parte. Deşi au existat şi insigne identice din punct de vedere al aspectului, ele nu au fost purtate în aceeaşi perioadă, cele româneşti intrând în uz mai târziu. În fotografii, eventualele insigne sovietice identice cu cele româneşti purtate de militari români (mai ales în perioada RPR) pot fi identificate în general după neconcordanţele temporale dintre unele elemente ale uniformei, care nu corespund cu perioada în care insigna respectivă a fost în uz.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Numismatics / Numismatică
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2015-2016
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII-XXIII; anul 2015-2016; seria arheologie-istorie
 • Paginaţia: 269-277
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  20 / 22   >  >|