Moneda medievală şi modernă de nominal mare din colecţia fostului Muzeu al Asociaţiunii Astra

  • Subiect: Înfiinţată în anul 1861, „Asociaţiunea Transilvană pentru literatura română şi cultura poporului român” - ASTRA - a fost gândită de înteimeietori drept un centru de unire a românilor, de făurire, prin cultură, a idealurilor ce nu se putuseră împlini la 1848 pe cale politică şi armată. În această concepţie, ASTRA îşi fixa ca scop fundamental, ridicarea prin cultură a românilor din Imperiul habsburgic. Mijloacele, formele şi instituţiile utilizate în atingerea scopului propus sunt neaşteptat de multiple, de la studii, conferinţe şi prelegeri la tipărirea de literatură în limba română. Puţine piese din colecţia de numismatică a Muzeului Asociaţiunii sunt cunoscute. Acest fond numismatic nu a fost valorificat încă şi se află în colecţia Muzeului Naţional Brukenthal din anul 1950, dată la care a fost desfiinţat Muzeul Astra. Subiectul studiului de faţă îl vor constitui cele 66 de monede medievale şi moderne de nominal mare care se mai păstrează din patrimoniul fostului muzeu al Asociaţiunii Astra. Din punct de vedere cronologic cele 66 de piese se încadrează în ecartul temporal 1576-1866.
  • Limba de redactare: română; engleză
  • Secţiunea: Numismatics / Numismatică
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; anul 2017; subtitlu: Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani; seria arheologie-istorie
  • Paginaţia: 208-238
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  15 / 26   >  >|