Phallus-ul – o prezenţă secundară în cadrul plasticii antropomorfe eneolitice din Oltenia

  • Subiect: În numeroase situri ce aparţin neoliticului, eneoliticului şi epocii bronzului din ţara noastră au fost descoperite mai multe figurine antropomorfe ce au făcut posibilă realizarea unei imagini despre plastica comunităţilor umane preistorice. Reprezentările antropomorfe masculine sunt prezente într-un procent mult mai mic în comparaţie cu cele feminine şi nu sunt foarte spectaculoase nici din punct de vedere al expresiei artistice, nici din cel al mijloacelor tehnice folosite. Un phallus păstrat în colecţia Muzeului Olteniei, provenit din săpăturile efectuate între deceniile 6-9 ale secolului 20, dar despre care nu se cunosc date cu privire la locul şi contextul descoperirii, a reprezentat punctul de pornire al prezentului studiu. Cele mai multe piese de tip phallus pot fi atribuite perioadei eneolitice, însă ele sunt prezente atât în neolitic, cât şi în epoca bronzului. Artefactele analizate în acest studiu reliefează faptul că ne găsim în faţa a două categorii de obiecte. Unele sunt realizate în concordanţă cu structura anatomică a organului sexual masculin, în timp ce altele sunt reprezentări schematice. Dacă pentru prima categorie concluziile sunt clare în ceea ce priveşte tipologia, cea de a doua categorie a permis numeroase speculaţii privind identificarea, rolul şi destinaţia utilitară sau cultică a acestui tip de piesă. În afară de figurinele phallice şi vasele în formă de phallus sau cu apucători de acest tip, o serie de piese eneolitice în formă de phallus sunt considerate de unii autori a fi fost utilizate ca duze în activitatea metalurgică.
  • Limba de redactare: română; engleză
  • Secţiunea: Archaeology / Arheologie
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVI; anul 2019; seria arheologie-istorie
  • Paginaţia: 5-49
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 31   >  >|