Vegetaţia Văii Zlaşti (I)

  • Subiect: Vegetaţia Văii Zlaşti a fost cercetată cu scopul cunoaşterii biodiversităţii ecosistemelor calcaroase din zonele colinare nord-estice ale Masivului Poiana Ruscă. Dacă în anii 2002-2003 au fost investigate habitatele naturale ale văilor Govăjdie şi Runc (BURNAZ SILVIA & BALAZS MARCELA 2002), în anii 2004-2005 s-a iniţiat studiul floristic al regiunii calcaroase cuprinse între localităţile Boş, Groş, până la intrarea în ţinutul Pădurenilor. Zona cercetată se află situată în partea nord-estică a Munţilor Poiana Ruscă, fiind una dintre cele mai spectaculoase regiuni calcaroase ale acestui masiv. Valea Zlaşti constituie unul dintre afluenţii importanţi ai râului Cerna. Au fost identificate aici 15 asociaţii vegetale, dintre care autorul prezintă opt. Asociaţiile sunt analizate şi caracterizate ecologic, corologic, sub aspectul compoziţiei floristice, cariologic.
  • Limba de redactare: română; engleză
  • Secţiunea: Botanică
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Sim Art Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2006
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII; anul 2006; subtitlu: Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 81-90
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 61   >  >|