Φωτιειος βιβλιοθηκη (Bibliothèque Fotiana) de Ghenadie Arabagioglu, métropolitain d'Eliopolis « Actes officiels et particuliers et autres documents relatifs à l'histoire du Patriarcat œcuménique ». 2 volumes, Constantinople, 1935.

  • Subiect: Recenzie pozitivă, în patru pagini, a colecţiei de documente istorice publicate de mitropolitul grec Ghenadie Arabagioglu, continuator al patriarhului Photios II al Constantinopolului în demersul de a oferi publicului acces la actele istorice ale Patriarhiei ecumenice. Recenzentul zăboveşte asupra celor mai importante documente cu caracter general şi asupra celor care privesc istoria Ţărilor Române.
  • Limba de redactare: franceză
  • Secţiunea: Comptes rendus
  • Vezi publicația: Balcania
  • Editura: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1938
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: I; anul 1938
  • Paginaţia: 254-257
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  19 / 33   >  >|