Les relations de Basile Lupu avec l'Orient orthodoxe et particulièrement avec le Patriarcat de Constantinople

 • TITLU în română: Relaţiile lui Vasile Lupu cu Orientul ortodox şi în particular cu Patriarhia de la Constantinopol
 • Subiect: Sunt publicate optsprezece scrisori ale călugărului iezuit de origine greacă Pantaleon Ligaridis, scrise în italiană în perioada 1642-1646 (cu o singură excepţie din 1648), din Constantinopol, către înalţi ierarhi ai Ordinului Iezuit. Scrisorile interesează în măsura în care relevă rolul de protector al lui Vasile Lupu al ortodoxiei în contextul efortului misionar catolic în sud-estul european.
 • Limba de redactare: franceză
 • Secţiunea: Histoire
 • Vezi publicația: Balcania
 • Editura: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Imprimeria Naţională
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1945
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VIII; anul 1945
 • Paginaţia: 66-140
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 26   >  >|