Unele probleme istorice ale dreptului roman în gîndirea lui Nicolae Iorga

  • Subiect: Sunt enumerate principalele viziuni şi contribuţii ale lui Nicolae Iorga la istoria dreptului roman, cu ocazia comemorării a douăzeci şi cinci de ani de la moartea sa. Acestea sunt grupate tematic, după cum urmează: I. Caracterul organic al dreptului roman în raport cu lumea sclavagistă antică; II. Dreptul roman, ca element de relativă continuitate între antichitatea clasică şi evul mediu; III. Rolul istoric al lui Irnerius şi al şcoalei de drept roman de la Bologna; IV. N. Iorga între trecut şi viitor; V. Dreptul roman şi dreptul popular românesc; VI. Dreptul roman şi dreptul bizantin; VII. Pozi/ia lui N. Iorga faţă de receptarea dreptului; VIII. Actualitatea problemelor de originalitate a dreptului, a opoziţiei între dreptul viu şi dreptul oficial, a noţiunii de drept popular.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Studiile clasice în România
  • Vezi publicația: Studii Clasice
  • Editura: Editura Academiei Republicii Socialiste România
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1966
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VIII; anul 1966
  • Paginaţia: 297-305
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 69   >  >|