Aux confins de la République des lettres. La Valachie des antiquaires au début du XVIII-e siècle

 • TITLU în română: La marginile Republicii literelor. Valahia anticarilor de la începutul secolului al XVIII-lea
 • Subiect: Studiul tratează problema avântului luat de cultura clasică în Ţările Române, şi în special în Valahia, odată cu începutul epocii fanariote, tratând pe larg despre contextul cultural înainte de sosirea fanarioţilor, biblioteca şi colecţiile de medalii ale lui Nicolae Mavrocordat, corespondenţa acestuia cu Jean Leclerc şi primele investigaţii epigrafice greco-romane.
 • Limba de redactare: franceză
 • Secţiunea: Studiile clasice în România
 • Vezi publicația: Studii Clasice
 • Editura: Editura Academiei Republicii Socialiste România
 • Loc publicare: Bucureşti
 • Anul publicaţiei: 1977
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVII; anul 1977
 • Paginaţia: 233-246
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 93   >  >|