Caracteristicile sistemului educaţional în regiunile urbane şi rurale din Basarabia de sud (1918 - 1940)

  • Subiect: La 27 martie 1918 Basarabia, aflată de peste un secol sub stăpânirea rusească, împreună cu celelalte provincii româneşti au format Statul Naţional Unitar Român, care a creat condiţiile necesare pentru renaşterea şi integrarea spirituală a tuturor românilor, aflaţi până la 1918 sub stăpânire străină. Rolul principal în acest proces avea să-l joace învăţământul, ce trebuia adus în albia firească a culturii naţionale. Un pas foarte important în istoria Basarabiei, şi mai ales a sudului Basarabiei, este reîntoarcerea învăţământul românesc în Basarabia. Documentele de epocă vorbesc despre faptul că, la momentul Marii Uniri, în sudul Basarabiei lipseau cu desăvârşire şcolile naţionale, literatura editată în limba română (moldovenească). Manualele editate în limba băştinaşilor erau interzise. Spre exemplu, învăţătorul Ioan Doncev, originar din Chişinău, din cont propriu a editat cu caractere latine abecedarul ,,Cursul primitiv de limbă rumână” (originalul se păstrează în muzeu), dar nu i s-a permis utilizarea lui în şcoală.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză)
  • Secţiunea: VARIA HISTORICA
  • Vezi publicația: Acta Moldaviae Septentrionalis
  • Editura: Editura Quadrat
  • Loc publicare: Botoşani
  • Anul publicaţiei: 2015-2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XIV-XV; anul 2015-2016
  • Paginaţia: 289-299
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  17 / 46   >  >|