• TITLU în română: Analiza sinecologică a coleopterelor edafice (coleoptera) din pădurea de amestec (ulm de câmp, frasin şi jugastru) din Rezervaţia Peisagistică „Codrii Tigheciului”
  • Subiect: Lucrarea de faţă este un studiu faunistic şi ecologic asupra coleopterelor edafice dintr-o pădure de amestec a rezervaţiei peisagistice „Codrii Tigheciului”, realizat în perioada de vegetaţie a anilor 2004–2006. Fauna coleopterelor din pădurea de ulm de câmp (Ulmus carpinifolia) în amestec cu frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre) şi arţar (Acer platanoides), a fost reprezentată prin 77 specii, ce aparţin la 37 genuri şi 7 familii. Cea mai bine reprezentată a fost Familia Carabidae cu 39 specii din 16 genuri, urmată de familia Staphylinidae cu 15 specii aparţinând la 10 genuri, apoi familiile Silphidae şi Scarabaeidae cu câte nouă specii fiecare şi respectiv patru şi două genuri, şi familiile Lucanidae şi Tenebrionidae cu câte două specii din două genuri fiecare. Familia Trogidae a fost reprezentată printr-o singură specie. În cadrul studiului, a fost realizată analiza unor indici ecologici analitici precum: abundenţa, dominanţa, constanţa şi indici ecologici sintetici ca: indicile de semnificaţie ecologică şi indicii de diversitate (indicele de diversitate reală–H(S), diversitatea maximală –H(S)max şi diversitatea relativă (echitabilitatea).
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2007
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIII; anul 2007; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 65-70
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 47   >  >|