• TITLU în română: Compoziţia şi structura cerinţelor ecologice ale speciilor de carabide (Carabidae: Coleoptera) în ecosistemul culturii de porumb din Moldova, 1984 - 2000
  • Subiect: Lucrarea include unele aspecte ecologice asupra speciilor de carabide epigee colectate din 13 localităţi ale ecosistemul culturii de porumb din Moldova: Brăila, 1984, (judeţul Brăila); Osoi, 1986; Osoi, 1988; Osoi, 1989, (judeţul Iaşi); Pogana, 1989; Negreşti, 1997, (judeţul Vaslui); Săbăoani, 1999; Secuieni, 1990, Tg. Neamţ, 1998, (judeţul Neamţ); Suceava, 1994; Suceava, 1995; Suceava, 1996, (judeţul Suceava); Cherchezeni, 2000, (judeţul Botoşani). Pentru colectarea speciilor s-au folosit câte 12 capcane în fiecare localitate (staţionar) în intervalul de ani,1984-2000, extrăgându-se, în total, 7.211 indivizi care aparţin la 15 subfamilii, 24 genuri şi 55 de specii de Carabidae. Principalele subfamilii, cu abundenţă numerică, sunt: Harpalinae, 65,37%, Pterostichinae, 23,67% şi Carabinae 7.02% (în special datorită speciei Carabus scabriusculus (OLIVIER, 1795), abundentă în staţionarele Săbăoani şi Târgul Neamţ. Speciile abundente numeric sunt: Pseudophonus rufipes (DE GEER, 1774), a cărui abundenţă relativă numerică pe staţionare a variat intre 5 (Osoi, 1988) şi 867 (Suceava, 1994), Poecilus cupreuis LINNE, 1758, mai abundent pe solurile mezofile, Pterostichus melanarius (ILLIGER, 1798), abundent numeric în nordul judeţelor Suceava şi Botoşani. Variaţia numerică a Alfei diversitate a fost cuprinsă între 8 şi 21 specii, iar gama diversitate (colectarea carabidelor din acelaşi fel de cultură, dar localităţi diferite) a fost de 55 de specii. Media valorilor diversităţii a fost 1,50 (limite: 0,49-2,07), iar media valorilor echitabilităţii a fost 0,36 (limite: 0,12-0,72). Principalele cerinţe ecologice (reproducere, preferinţe faţă de umiditate, biotopi, hrană, răspândire geografică ale cenozei de carabide în ecosistemul culturii de porumb din Moldova se caracterizează prin predominarea speciilor cu reproducere în primăvara (69,09%), mezofile, (60%), cu preferinţe pentru biotopii stepe-culturi (27,27), culturi (27,27%), zoofage (52,73%), pantofage (38,18%), distribuite preponderent zoogeografic: Vest-Palearctice (38,18%) şi Palearctice (21,82%).
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2008
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; anul 2008; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 97-108
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  16 / 51   >  >|