• TITLU în română: Factori care ameninţă stabilitatea populaţiilor de păsări acvatice din Aria de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) Bistreţ şi câteva măsuri de contracarare a acestora
  • Subiect: Lacul Bistreţ, desemnat recent Arie de Protecţie Specială Avifaunistică, integrată în reţeaua Natura 2000 este un important punct de atractivitate pentru păsările acvatice care migrează de-a lungul Dunării; multe dintre speciile care tranzitează sau staţionează în perimetrul şi în vecinătatea lacului sunt specii rare, periclitate sau vulnerabile pe plan european şi fac obiectul măsurilor de conservare prioritară, conform Directivei Păsări 79/409 EEC. Avicenozele acvatice din Aria de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) Bistreţ, pot fi influenţate atât calitativ cât şi cantitativ şi, totodată direct şi indirect, de presiunea factorilor naturali şi antropici care se exercită în această zonă umedă. Pentru a fi asigurată conservarea comunităţilor de păsări din această arie şi a exploata pe termen lung resursele acestei zone de interes ştiinţific, dar şi cu potenţial piscicol ridicat sunt menţionate câteva măsuri de contracarare a impactului negativ; respectarea şi implementarea acestora aduce beneficii atât din punct de vedere economic cât şi ecologic.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2008
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIV; anul 2008; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 174-178
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  31 / 51   >  >|