• TITLU în română: Evaluarea şi protecţia speciilor de păsări acvatice cu statut de conservare nefavorabil prezente în situl Natura 2000 Bistreţ (judeţul Dolj)
  • Subiect: Studiul de faţă prezintă rezultatele monitorizării speciilor de păsări acvatice care fac obiectul conservării în situl Natura 2000 Bistreţ; ca suport de lucru s-au folosit datele observaţiilor proprii, efectuate în anii 2004–2009, care ne-au permis formularea unor concluzii privind dinamica efectivelor de păsări şi influenţa condiţiilor de mediu asupra intensităţii pasajului şi/sau cuibăritului speciilor acvatice, pe de o parte, iar pe de altă parte elaborarea măsurilor de protecţie în raport cu factorii de ameninţare ai fiecărei specii. Lucrarea poate fi un reper pentru demersurile unui management durabil al acumulării agropiscicole Bistreţ, desemnată în anul 2007 ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA), pentru care Muzeul Olteniei a fost desemnat custode.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2009
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXV; anul 2009; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 259-267
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  47 / 72   >  >|