• TITLU în română: Avifauna şi modificările mediului natural în Lunca Siretului Inferior (judeţul Galaţi, România)
  • Subiect: În sectorul inferior al bazinului Siret au fost realizate puţine cercetări ornitologice. În prezentul studiu, autoarele urmăresc evoluţia avifaunei de la începutul anilor ’90 până în prezent, comparând rezultatele investigaţiilor iniţiate în 2004 cu datele incluse într-un studiu publicat în 1994 şi realizat în acest perimetru care este inclus, ca arie specială de protecţie avifaunistică (ASPA), în reţeaua naţională Natura 2000. Teritoriul include câteva eleştee şi bălţi (Tălăbasca, Lozova, Potcoava), unele zone umede dispărând între timp. În 1994, în perioada migraţiei de toamnă, au fost inventariate 48 de specii de păsări; lista avifaunistică actuală include 137 de specii de păsări, avifauna clocitoare prezentând o mare diversitate (99 specii). Este subliniată prezenţa clocitoare a unor specii rare şi protejate nu numai în România (Casmerodius albus, Egretta garzetta, Platalea leucorodia, Aythya nyroca, Falco naumanni, Himantopus himantopus, Chlidonias leucopterus etc.), dar şi apariţia unor specii eratice (Numenius tenuirostris sau Glareola pratincola), în timp ce alte specii protejate folosesc acest teritoriu ca loc de popas şi hrănire în perioada migraţiei (Pelecanus onocrotalus, Tadorna tadorna, Recurvirostra avosetta etc.). Este urmărită de asemenea influenţa diferitelor activităţi desfăşurate de om în acest perimetru, asupra diversităţii şi efectivelor avifaunei.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2010
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVI; nr. în TOM: 2; anul 2010; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 175-182
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 54   >  >|