Ofiţerii români din regimentul I grăniceresc român de la Orlat

  • Subiect: Înfiinţat între anii 1764-1766, regimentul grăniceresc de la Orlat şi-a întins jurisdicţia militară - şi nu numai - în părţile sudice ale Transilvaniei, pe teritoriul actualelor judeţe: Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov, respectiv pe teritoriul a 82 de localităţi. Pe lângă scurtul studiu introductiv, cu aspecte generale privind veacul de existenţă al regimentului, în punctul 2 al prezentului material este inclusă o listă de 118 ofiţeri români identificaţi de către autor ca atare, printr-o migăloasă muncă de cercetare desfăşurată pe parcursul a mai multor ani în vederea întocmirii unei monografii a satului natal. Autorul se declară pe deplin convins că lista care urmează şi în care ofiţerii respectivi sunt trecuţi în ordinea alfabetică a numelui lor, tuturor indicându-li-se şi gradul militar avut, nu este exhaustivă. Cercetări noi în arhive din ţară şi mai ales în cele de profil de peste hotare, ar putea scoate la iveală nu numai completări şi "rectificări" la biografia acestora, dar şi eventuale nume noi, toate spre folosul cunoaşterii amănunţite a istoriei graniţei militare transilvănene.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Studii şi articole
  • Vezi publicația: Sargetia. Acta Musei Devensis
  • Editura: Gutenberg
  • Loc publicare: Deva
  • Anul publicaţiei: 1997-1998
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII-1; anul 1997-1998; subtitlu: Acta Musei Devensis
  • Paginaţia: 831-861
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  51 / 56   >  >|