Materiale ceramice de la Piatra Coziei aparţinând La Tène-ului mijlociu

  • Subiect: Săpăturile arheologice efectuate pe dealul Piatra Coziei din apropierea municipiului Deva au scos la iveală numeroase artefacte aparţinând perioadei de sfârşit a epocii fierului, datate în general în sec. II a.Chr.-I p.Chr. Alături de acestea, se remarcă un lot de fragmente ceramice provenite de la recipiente de masă cu buza uşor evazată, decorate cu faţete oblice. Străchinile în discuţie corespund unui interval cronologic destul de bine delimitat, indicând existenţa unui nivel de ocupare a sitului în La Tène-ul mijlociu. Din punct de vedere corologic, descoperirile de la Piatra Coziei completează lista punctelor de pe Valea Mureşului în care au fost descoperite vase aparţinând acestui tip ceramic.
  • Limba de redactare: română, engleză
  • Secţiunea: Rapoarte şi note arheologice
  • Vezi publicația: Sargetia. Acta Musei Devensis
  • Editura: Mega
  • Loc publicare: Cluj
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: X; anul 2019; subtitlu: Acta Musei Devensis; seria nouă
  • Paginaţia: 35-50
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 37   >  >|