Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din Bucureşti