• TITLU în română: Factori tectonici cu influenţă în dezvoltarea carstului şi a contaminării siliciclastice a calcarului. Studiu de caz: Calcarul de Mateiaş, Jurasic, România
  • Subiect: Evolutia depoziţională şi tectonică lungă şi complexă a Pânzei Getice a condus la fracturarea şi ridicarea unor serii de roci carbonatice, gresii, şisturi şi brecii tectonice (lasând la o parte masa centrală a suitei metamorfice). În cariera Hulei-Mateiaş, aflată în apropierea oraşului Câmpulung, contextul tectonic complex, fracturările prin forfecare, cu planuri de falii, dar în mod special zonele de forfecare, au determinat apariţia unei distribuţii spaţiale neregulate a zonelor de contaminare a calcarului industrial. În cazul secţiunilor cu brecii tectonice şi respectiv a planurilor de falie, facilitând o circulaţie activă a apelor meteorice, contaminarea este reprezentată prin umpluturi de carst, argile şi gresii cenuşiu-verzui. Distribuţia spaţială a modelului de contaminarie a calcarului subliniază rolul a două procese dominante: modelul de fracturare şi respective diversele faze de carstificare.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVIII; nr. în TOM: 1; anul 2012; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 206-214
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  33 / 38   >  >|