• TITLU în română: Studiu preliminar asupra avifaunei din aria localităţii Radovan (judeţul Dolj, România)
  • Subiect: În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultate preliminare privind diversitatea avifaunei din aria Radovan, precum şi unele estimări de efective ale unor specii de păsări, cu precădere acvatice. Zona la care se referă autorii atrage atenţia prin particularităţile geomorfologice, ecologice (complex de biotopuri terestre: păduri, tufărişuri, pajişti, terenuri arabile ş.a. şi acvatice: lac, apă curgătoare, pădure de luncă ş.a.) şi avifaunistice, care întrunesc calităţile unui sit Natura 2000. Multe dintre speciile de păsări consemnate de autori în ecosistemele acestei zone sunt de interes conservativ european, ceea ce încurajează susţinerea includerii acestei zone în lista ariilor de importanţă avifaunistică (AIA) cu potenţial de arie de protecţie specială avifaunistică (SPA).
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XVIII; nr. în TOM: 2; anul 2012; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 123-132
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  21 / 40   >  >|