Un nou sit arheologic de secolele II-IV, la sud de localitatea Igriş (jud. Timiş). Date privind arheologia peisajului

  • Subiect: Caracteristicile terenului în raza localităţii Igriş au fost determinate de-a lungul istoriei de evoluţia malurilor meandrice ale râului Mureş. La fel ca şi despre întreaga câmpie joasă a Banatului, nu putem vorbi, înainte de secolele XVIII-XIX, de un covor de sol continuu, ci de unul insular. Pe aceste terase înalte şi albii părăsite s-au dezvoltat aşezări umane din cele mai vechi timpuri. Pământul fertil şi apropierea râului Mureş (curs de apă propice navigaţiei) a permis o dezvoltare economică a acestor tipuri de comunităţi. Un asemenea grind a fost identiicat pe teren, în urma lucrărilor agricole, la sud de localitatea Igriş, foarte aproape de un braţ mort al râului Mureş, cu o locuire ce se întinde pe mai multe epoci istorice, un sit arheologic extins pe câţiva km2. Aici, materialul ceramic dominant, colectabil la suprafaţa solului, este de epocă romană şi romană târzie (secolele II-IV p.Chr). În zona vestică a sitului a apărut o concentraţie foarte mare de fragmente de zgură de ier şi o piatră de râşniţă din gresie calcaroasă, semn că în zonă a funcţionat, în aval de aşezare, un loc dedicat activităţilor meşteşugăreşti, spaţiu care era dotat cu cuptoare pentru redus minereul.
  • Limba de redactare: română (rezumat în engleză)
  • Secţiunea: Patrimoniu Arheologic
  • Vezi publicația: Patrimonium Banaticum
  • Editura: Mega
  • Loc publicare: Cluj-Napoca
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; anul 2016
  • Paginaţia: 91-100
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 20   >  >|