• TITLU în română: Efectele factorilor de mediu asupra densităţii şi biomasei speciei Octolasion lacteum
  • Subiect: Pentru ecologi este importantă cunoaşterea relaţiei organism – mediu şi, în special reacţia de răspuns, aspectele fiziologice şi comportamentul organismelor. În acest scop, în prezenta lucrare a fost realizat un studiu privind efectele factorilor de mediu asupra densităţii biomasei lunare la specia Octolasion lacteum (Oligochaeta-Lumbricidae) la diferite niveluri (0–40cm) de sol forestier (foioase, molid, pajişte), aparţinând pădurilor situate în Piemontul Cândeşti (Judeţul Argeş), în perioada martie-octombrie 2007. Octolasion lacteum – specie dominantă în cele trei tipuri de sol analizate, a realizat o biomasă lunară diferită în funcţie de tipul de sol şi condi􀄠iile de mediu. Cea mai mare cantitate de biomasă a fost realizată în solul pădurii de foioase (9,99%) şi în pajişte (16,53%) la nivelurile S1 (10cm) şi S2 (20cm). În solul pădurii de molid cantitatea cea mai mare de biomasă s-a constatat la nivelul S1(23,35%). Influenţa temperaturii asupra densităţii a determinat o creştere a acesteia pe măsură ce temperatura a scăzut, umiditatea relativă a solului a determinat aglomerarea speciei în locurile unde aceasta a fost moderată dar în general a fost nesemnificativă, pH-ul solului a determinat o scădere a biomasei.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2013
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXIX; nr. în TOM: 2; anul 2013; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 234-240
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  35 / 44   >  >|