Antioxidant response in soybean cell suspensions treated with fungal elicitors

 • TITLU în română: Răspunsul antioxidant al suspensiilor celulare de soia tratate cu elicitori fungici
 • Subiect: Soia, Glycine max (Linnaeus 1737, Merrill 1917), este o plantă de cultură cu o valoare economică deosebită. Astfel, este foarte importantă menţinerea productivităţii acestei culturi şi în acelaşi timp minimizarea impactului asupra mediului înconjurător prin utilizarea unor tehnologii nepoluante. Scopul prezentului studiu este de a descrie modificările biochimice în suspensiile celulare de soia, induse de tratamentul cu filtrate fungice obtinute din tulpini de Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Penicillium chrysogenum şi Botrytis cinerea. Au fost utilizate şase variante experimentale, reprezentate de diferite amestecuri de filtrate fungice, obţinute utilizând diferite proceduri (E1, E2, E3, E4, PD-E1, PD-E4, fiecare variantă în concentraţie de 1%, 5% şi 10%). Suspensiile celulare de soia au fost tratate timp de 24 de ore cu filtratele fungice în concentraţiile amintite iar după 24 de ore au fost realizate analize calitative şi cantitative ale unor enzime antioxidate. Dintre enzimele testate, activitatea peroxidazelor (POX) a crescut la toate variantele testate, la toate concentraţiile de elicitori utilizate, cu excepţia concentraţiei de 10% a variantei E1. În cazul catalazelor (CAT), activitatea enzimatică a crescut la plantele tratate cu filtratul fungic corespunzător variantei E2 la concentraţia 1% şi la varianta E4 concentraţiile 1% şi 5%. Celelalte variante au prezentat o descreştere a activităţii enzimatice în comparaţie cu varianta martor. Activitatea enzimatică a superoxid dismutazelor (SOD) a fost în general mai ridicată la variantele tratate, înregistrând o valoare maximă la concentraţia de 5% a variantelor E1 şi E4. În concluzie, unele mecanisme de apărare ale celulelor de soia au foste activate în urma administrării filtratelor fungice. De asemenea, administrarea filtratului fungic din varianta E4, având concentraţiile de 1% şi 5%, a fost cea mai eficientă pentru activarea sistemului antioxidant enzimatic la suspensii celulare de soia, prin creşterea activităţii enzimatice ale enzimelor implicate în neutralizarea speciilor reactive de oxigen, POX, CAT şi SOD.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Vegetal Biology / Biologie vegetală
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2014
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXX; nr. în TOM: 1; anul 2014; subtitlu: Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
 • Paginaţia: 47-52
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 40   >  >|