• TITLU în română: Resursele ecoturistice – premiză pentru diversificarea economică a aşezărilor din Lunca Dunării (judeţul Dolj)
  • Subiect: Lunca Dunării (judeţul Dolj) include un mozaic de biotopuri semiacvatice, acvatice şi terestre, ceea ce explică şi compoziţia foarte variată a florei şi faunei. Restrângerea sau degradarea habitatelor specifice au impus demersuri conservative concretizate în declararea rezervaţiilor naturale (Pajiştea halofilă Gighera, Pădurea Zăval), la care se adaugă trei situri de importanţă comunitară (Dunărea la Gârla Mare - Maglavit, Ciuperceni - Desa, Coridorul Jiului) şi cinci arii de protecţie specială avifaunistică (Maglavit, Calafat - Ciuperceni - Dunăre, Bistreţ, Confluenţa Jiu-Dunăre şi Nisipurile de la Dăbuleni) din cadrul Reţelei Ecologice Europene Natura 2000. Biodiversitatea şi existenţa ariilor protejate din Lunca Dunării pot reprezenta o resursă ecoturistică importantă pentru aria analizată, constituind sursa unor semnificative oportunităţi de dezvoltare locală, prin promovarea turismului ecologic şi a agroturismului, continuarea practicării activităţilor de pescuit, dezvoltarea activităţilor recreative în perimetrul bazinelor piscicole ca o alternativă la creşterea veniturilor. Pornind de la caracteristicile unei destinaţii ecoturistice şi necesităţile de dezvoltare a zonei analizate, au fost identificate mai multe direcţii de acţiune pentru dezvoltarea ecoturismului în cadrul localităţilor dunărene din judeţul Dolj: armonizarea politicii locale cu privire la dezvoltarea ecoturismului, dezvoltarea infrastructurii specifice, crearea şi diversificarea ofertei ecoturistice, creşterea nivelului de conştientizare publică şi promovarea ofertei ecoturistice.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2015
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXI; nr. în TOM: 2; anul 2015; subtitlu: Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 228-238
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 33   >  >|