Un episod din istoria edilitară a oraşului Iaşi: demolarea dughenilor din faţa Mitropoliei Vechi şi construcţia grilajului curţii (1874-1894)