• TITLU în română: Aspecte ale dinamicii sezoniere a avifaunei în zone umede pre-deltaice de lângă Isaccea (România)
  • Subiect: Studiul de faţă a început în primăvara anului 2012, urmărind diversitatea avifaunei, dar şi dinamica sezonieră a păsărilor în perimetrul a patru lacuri naturale situate în zona pre-deltaică a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Lacul Rotundu (228 hectare) având statut de zonă strict protejată. Lista avifaunistică a acestui teritoriu cuprinde 129 de specii, dintre care 91 sunt specii regulat clocitoare, alte opt specii fiind înregistrate ca probabil sau neregulat clocitoare în acest perimetru. Printre acestea, autoarele menţionează prezenţa ca specii clocitoare a trei specii de păsări cu statut de protecţie pe întregul areal de răspândire (Aythya nyroca – circa 30 perechi, Microcarbo pygmeus – cu un efectiv de cel mult 10 perechi şi Haliaeetus albicilla – au fost identificate două cuiburi în sectorul nord-estic al zonei studiate). Alte 23 de specii regulat clocitoare şi două specii probabil clocitoare sunt specii incluse în Anexa 1 a Directivei Păsări. În a doua parte a sezonului de reproducere şi pe durata migraţiei, diversitatea păsărilor şi efectivele acestora înregistrează creşteri semnificative, păsările găsind aici resurse trofice abundente şi teritorii favorabile refugiului. Autoarele subliniază prezenţa altor trei specii protejate pe întregul areal de răspândire ce apar în perioada migraţiei (Pelecanus crispus şi Circus macrourus) sau a iernii (Branta ruficollis) în perimetrul lacurilor investigate.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Animal Biology / Biologie animală
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2016
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXII; nr. în TOM: 2; anul 2016; subtitlu: Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 107-114
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  16 / 29   >  >|