Monitoring of priority abiotic factors in the winter of 2014–2015 in the colluvial mesovoid shallow substratum from the shale in Leaota Massive

 • TITLU în română: Monitorizarea factorilor prioritari abiotici în iarna 2014–2015 în mediul subteran superficial coluvial şistos în Masivul Leaota
 • Subiect: Munţii Leaota, localizaţi în partea de est a Carpaţilor Meridionali, Grupa Munţilor Bucegi, deşi se desfăşoară pe o suprafaţă relativ mică, cca. 350 km2, prezintă o geologie variată, cu predominanţa şisturilor cristaline metamorfice pe aproape trei sferturi din suprafaţă, iar în partea de nord-vest, la contactul cu Masivul Piatra Craiului şi Culoarul Bran-Rucăr, cu apariţia calcarelor organogene. Dacă rocile calcaroase prezintă, de fapt, o continuare a celor din Piatra Craiului, cu apariţia grohotişurilor, ca rezultat al proceselor de crioclastie, sunt interesant de studiat grohotişurile de natură şistoasă, care şi ele, alături de cele de natură calcaroasă fac parte din ceea ce este cunoscut în biospeologie sub numele de mediu subteran superficial (MSS) sau habitat subteran superficial (SSH). Această nouă componentă a domeniului subteran joacă un rol foarte important din punct de vedere ecologic, găzduind numeroase specii de nevertebrate şi micromamifere, dar permiţând şi migrarea unor componente zoocenotice între două medii subterane profunde (peşteri), de care MSS este legat prin reţeaua de fisuri sau fiind loc de refugiu pentru unele specii care trăiesc în edafon sau chiar la suprafaţă, atunci când condiţiile de mediu devin nefavorabile pentru acestea. Factorii ecologici de primă importanţă în MSS sunt temperatura şi umiditatea relativă a aerului, motiv pentru care lucrarea de faţă îşi propune să prezinte rezultatele parţiale ale unor cercetări în această privinţă, care sunt rodul unor monitorizări continue, permanente, pe perioada de iarnă, într-un staţionar ecologic amplasat în zona de nord-vest a Leaotei. Acest tip de cercetări reprezintă o noutate în România şi face parte dintr-un proiect care îşi propune ca obiectiv principal identificarea asemănărilor, dar şi a deosebirilor între MSS cu substrat geologic diferit (şisturi cristaline faţă de calcare) din punctul de vedere al factorilor abiotici cei mai importanţi (temperatură, umiditate relativă), dar şi a modalităţii prin care aceştia determină particularităţi faunistice în cele două tipuri de medii.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2016
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXII; nr. în TOM: 2; anul 2016; subtitlu: Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
 • Paginaţia: 141-146
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  20 / 29   >  >|