• TITLU în română: Influenţa condiţiilor climatice asupra distribuţiei teritoriale a principalelor zone de vegetaţie din Oltenia, România
  • Subiect: În contextul schimbărilor climatice globale, evaluarea răspunsului speciilor de plante şi a zonelor de vegetaţie a câştigat mult în importanţă. În cadrul regiunii Oltenia, se înregistrează o zonare altitudinală evidentă a vegetaţiei ca urmare a faptului că altitudinea creşte de la sud (circa 3 m) la nord (2519 m), ceea ce înseamnă scăderea temperaturilor şi, într-o anumită măsură, creşterea cantităţilor de precipitaţii. Evaluarea distribuţiei teritoriale a zonelor de vegetaţie a fost făcută ţinând cont de valorile indicate de către diferiţi indici bioclimatici (indicele de continentalitate, indicele ombrotermic anual, indicele ombrotermic compensat de vară, tetraterma Mayr, suma precipitaţiilor în lunile în care temperatura medie este mai mare decât 10ºC, indicele de ariditate „De Martonne”, factorul de ploaie Lang, coeficientul Ellenberg, indicele forestier de ariditate, indicele Gams de continentalitate), informaţiile redate în literatura de specialitate şi Corine Land Cover (CLC 2012). Indicele de ariditate „De Martonne” şi factorul de ploaie Lang, de exemplu, indică aceleaşi tipuri de bioclimat caracteristic aceloraşi zone (de stepă / sub-umed uscat, semi-umed / sub-umed umed; umed / umed; super- umed / perumed). Coeficientul Ellenberg şi indicele forestier de ariditate indică zona subcarpatică vestică şi centrală ca zonă extrem de favorabilă dezvoltării pădurilor de fag, în timp ce în sectorul estic, climatul mai uscat şi mai cald favorizează dezvoltarea carpenului şi a altor specii de foioase termofile, care acoperă, de asemenea, zona piemontană şi extremitatea nordică a Câmpiei Olteniei. Zonele menţionate apar, de asemenea şi în Baza de date Corine Land Cover ca zone acoperite de păduri de foioase sau de păduri mixte, fără a specifica însă specia. Astfel, rezultatele indică o bună corelare între diferiţi indici bioclimatici şi între indicii bioclimatică şi clasele de vegetaţie evidenţiate de CLC 2012.
  • Limba de redactare: engleză; română
  • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
  • Editura: Publicat de: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2017
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXIII; nr. în TOM: 1; anul 2017; subtitlu: Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
  • Paginaţia: 154-164
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  24 / 34   >  >|