Comparative study of relative humidity in the shallow subterranean habitats (limestone and shale substratum)

 • TITLU în română: Studiu comparativ al umidităţii relative în habitate subterane superficiale (substrat calcaros şi şistos)
 • Subiect: Lucrarea de faţă abordează o problemă foarte importantă care este încă puţin studiată în literatura de specialitate, factorul ecologic umiditate relativă din mediul subteran superficial (MSS), numit si habitat subteran superficial (SSH). Cercetările au fost efectuate în grohotişuri coluviale de origine naturală, cu substrat diferit, calcare şi şisturi cristaline epimetamorfice, la adâncimi diferite, de 0,5 m şi 1 m, în Masivul Leaota. Acest tip de habitat prezintă particularităţi ale unor factori ecologici, cum ar fi valoarea permanent mare a umidităţii relative. Având în vedere funcţia ecologică importantă a MSS, încă incomplet cunoscută, este cu atât mai necesar să fie efectuate cercetări care pot clarifica rolul substratului litologic în ceea ce priveşte variaţia umidităţii relative. Aceste cercetări reprezintă o parte dintr-un studiu mai extins al mediului subteran superficial, nu numai din punct de vedere al factorilor ecologici principali ci şi din punct de vedere faunistic (nevertebrate), studiu care a debutat în 2014 şi care se întinde pe o perioadă de mai mulţi ani, abordând diferite aspecte ale MSS. Astfel de cercetări pe o perioadă atât de lungă, care presupun monitorizarea permanentă a unor factori ecologici principali sunt un pionierat nu numai pentru zona Leaota, ci şi pentru România.
 • Limba de redactare: engleză; română
 • Secţiunea: Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului
 • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi comunicări. Ştiinţele naturii
 • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
 • Loc publicare: Craiova
 • Anul publicaţiei: 2017
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXXIII; nr. în TOM: 1; anul 2017; subtitlu: Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum; seria ştiinţele naturii
 • Paginaţia: 187-192
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  29 / 34   >  >|