Archäologische Forschungen und Historische Betrachtungen über das 7 bis 5 Jg. im Donau-Karpatenraum

 • TITLU în română: Cercetări arheologice şi interpretări istorice privind sec. VII-V î.e.n. în spaţiul carpato-dunărean
 • Subiect: Lucrarea de faţă va conţine două părţi. In prima parte voi analiza şi sintetiza rezultatul cercetărilor arheologice, mărginindu-mă să expun, cât mai cuprinzător cu putinţă stadiul actual al cercetării şi stăruind mai ales asupra faptelor cheie ale problemei. In partea a doua voi încerca să privesc aceste date prin lumina sărăcăcioaselor izvoare scrise. Având în vedere caracterul de sinteză al studiului nu voi insista prea mult în analizarea diferitelor probleme de ordin arheologic, ci voi căuta pe cât posibil să mă refer şi să utilizez pe cele deja prezentate în literatura mai recentă. Presupusele evenimente prezentat au avut un rol hotăritor în dezvoltarea triburilor nord-tracice, prin accelerarea procesului de unificare tribală. De altfel, raporturile acestor uniuni tribale, în primul rind ale sciţilor cu imperiul persan însuşi dovedesc că, deşi pe o treaptă încă gentilică, ele nu erau totuşi foarte înapoiate faţă de puterea perşilor. Este deci firesc ca influenţele propriu-zise ale culturii scitice să se fi manifestat în spaţiul carpato-dunărean mai cu seamă în momentul culminant al puterii lor politice, aproximativ în perioada 530-500. Iată deci şi un argument de ordin istoric pentru datarea obiectelor „scitice” în această perioadă.
 • Limba de redactare: germană, română
 • Secţiunea: Studii şi materiale
 • Vezi publicația: Memoria Antiquitatis
 • Editura: Muzeul Arheologic Piatra Neamţ
 • Loc publicare: Piatra Neamţ
 • Anul publicaţiei: 1970
 • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1970; subtitlu: Acta Musei Petrodavensis
 • Paginaţia: 115-213
 • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 38   >  >|