Plastica antropomorfă din aşezarea cucuteniană de la Brânzeni VIII, jud. Edineţ

  • Subiect: Dans l'article sont examinées les statuettes anthropomorphes de l'établissement de Brânzeni VIII, République de la Moldavie (l'étape Cucuteni B1), attribué à la variante locale des sites de type Mereşeuca. Dans le résultat de l'analyse ont été mis en évidence les types prédominants des figurines et de décor qui leur sont caractéristique. On est arrivés à la conclusion que les communautés de l'étape Cucuteni B1 de l'inter fleuve Dniestr-Prut ont contribué à la formation des établissements du type Vladimirovka du bassin du Bug du Sud.
  • Limba de redactare: română, franceză
  • Secţiunea: Materiale şi cercetări arheologice
  • Vezi publicația: Memoria Antiquitatis: MemAntiq
  • Editura: „Constantin Matasă”
  • Loc publicare: Piatra Neamţ
  • Anul publicaţiei: 2001
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXII; anul 2001; subtitlu: Acta Musei Petrodavensis
  • Paginaţia: 137-155
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 42   >  >|