Stabilirea sursei de materii prime a ceramicii pe baza locurilor de exploatare actuală