Determinarea pigmenţilor utilizaţi la decorarea ceramicii cucuteniene