Începuturile epocii bronzului în nord-estul Olteniei

  • Subiect: Din lipsă de cercetări, epoca de tranziţie la bronz şi perioada timpurie a bronzului erau destul de puţin cunoocute în zona nordică a Olteniei. Aceste perioade au început să fie cunoscute odată cu documentarea unor aşezări aparţinând culturilor Coţofeni sau Glina III. Cercetările întreprinse de noi lărgesc aria de răspândire a culturii Glina III, înmulţesc materialul arheologic şi datele privitoare la aşezările acestei culturi, aşezări care se găsesc răspândite pe terasele râurilor sau pâraielor, pe boturi de dealuri - unele destul de înalte şi apărate prin poziţia lor naturală, în peşterile din munţii Bistriţei şi Lotrului. Sunt prezentate principalele descoperiri şi materialele arheologice mai concludente privind începuturile epocii bronzului în nordul Olteniei.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buridava - Studii şi Materiale: Buridava
  • Editura: Muzeul Judeţean Vîlcea
  • Loc publicare: Râmnicu Vâlcea
  • Anul publicaţiei: 1976
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1976
  • Paginaţia: 7-33
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 20   >  >|