Politica şi cultura la Antim Ivireanu

  • Subiect: Antim Ivireanul nu îşi defineşte locul în cultura română numai în urma investigării raporturilor sale cu puterea princiară şi nici prin recapitularea unor realizări în capitole de "cultură", desprinse de capitolele dedicate vieţii politice de o expunere care ştie să distingă, dar nu să îmbine. A tipărit cărţi înşirând pe primele pagini cuvinte convenţionale e de laudă şi a vorbit în public înfierând obiceiuri trecute de alţii sub tăcere; a ieşit cu egală dîrzenie în faţa autorităţii abuzive, fie ea investită cu mică sau mare forţă de represiune. Şi-a pierdut viaţa nu în urma unor intrigi, ci a unei coliziuni de principii şi interese. Locul lui în viaţa societăţii româneşti şi contribuţia la evoluţia culturii nu poate fi circumscris de un şir de iniţiaţive luate la un moment dat sau de un şir de cărţi imprimate în decurs de câţiva ani. Reconstituirea istorică nu se poate mulţumi cu aprecieri fragmentare sau cu judecăţile pătimaşe ale unor contemporani prinşi în lupta din cercul puterii care lasă în umbră fapte mai de seamă. Activitatea lui Antim nu poate fi încorsetată în lamentarea acidulată a cronicarului brîncovenesc care deplânge tulburările provocate de partea bisericească „lucrărilor politiceşti" , în osândirile cronicarului fascinat de strălucirea prinţului fanariot care descrie meşteşugurile viclene ale „nestîmpăratului vlădică", dar uită să spună cu ce moarte a pierit, în ezitările lui Mitrofan Gregoraş între dezvăluirea slăbiciunilor lui Nicolae Mavrocordat şi condamnarca iniţiativelor neobişnuite ale lui Antim, nici chiar în elogiul lui Del Chiaro, temperat de abţinerea de a comenta procedeele politice ale ierarhului, despre care "multi multa dicunt".
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Buridava - Studii şi Materiale
  • Editura: Muzeul Judeţean Vîlcea
  • Loc publicare: Râmnicu Vâlcea
  • Anul publicaţiei: 1976
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1976
  • Paginaţia: 89-96
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  13 / 20   >  >|