Falsificarea unor documente privind robii mănăstirii Cozia

  • Subiect: Este demonstrat că actul prin care Mircea cel Bătrân ar fi dăruit mănăstirii Cozia 300 de sălaşe de ţigani, act folosit în istoriografie pentru a dovedi numărul însemnat al acestor posesiuni în feudalismul românesc, este de fapt un fals survenit în copiile ulterioare, pe baza interesului mănăstirii de a-şi spori avuţia. Falsul este consfinţit în cele din urmă şi capătă valoare de adevăr printr-un nou act emis de Radu cel Mare.
  • Limba de redactare: română, franceză
  • Secţiunea: Istorie
  • Vezi publicația: Buridava - Studii şi Materiale
  • Editura: Muzeul Judeţean Vîlcea
  • Loc publicare: Râmnicu Vâlcea
  • Anul publicaţiei: 1982
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IV; anul 1982
  • Paginaţia: 95-99
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 37   >  >|