ReSitus. Metode şi tehnici avansate de conservare şi reconstrucţie digitală pentru patrimoniul cultural-istoric imobil

  • Subiect: Metoda de scanare 3D cu echipamente laser s-a dovedit a avea o seamă de avantaje majore. Scanarea nu afectează fizic edificiile sau piesele – procesul de investigarea non-contact şi non-invaziv nu afectează calitatea mediului şi respectă cerinţele etice privind patrimoniul cultural, conform normelor şi uzanţelor europene. Totodată, stocarea şi sistematizarea informaţiilor obţinute prin această metodă fac posibilă restaurarea cu acurateţe sau, dacă este cazul, reconstrucţia fizică cu mare precizie a monumentelor deteriorate ori dispărute. Metoda structurată şi aplicată prin proiectul ReSITUS, împreună cu rezultatele ştiinţifice şi documentare obţinute, s-au constituit într-o serie de instrumente de lucru destinate formării în România de specialişti competenţi la nivel european, dar şi transferului tehnologic necesar viitoarelor dezvoltări în domeniul conservării şi restaurării patrimoniului cultural-istoric românesc. Prin finalitatea sa multidisciplinară, potenţialii utilizatori şi beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt instituţiile de cercetare dedicate domeniului, universităţile de profil, muzeele, instituţiile publice şi private, care au ca obiect de activitate monitorizarea şi studierea patrimoniului cultural-istoric, administraţiile locale, regionale şi centrale. Nu în ultimul rând, trebuie arătat că, în aşteptarea unor vremuri mai bune, metoda dezvoltată în cadrul proiectului ReSITUS asigură nu numai o conservare virtuală de mare acurateţe, dar furnizează martorul cel mai fidel care va sta la baza reconstrucţiei şi restaurării monumentelor şi siturilor mutilate ori dispărute. Proiectul ReSITUS a fost iniţiat şi coordonat de Fundaţia HAR – Habitat şi Artă, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică, Universitatea de Stat din Piteşti, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti şi Institutul de Istoria Artei „George Oprescu” al Academiei Române.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Restaurare - conservare
  • Vezi publicația: Buridava - Studii şi Materiale
  • Editura: Almarom
  • Loc publicare: Râmnicu Vâlcea
  • Anul publicaţiei: 2008
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: VI; anul 2008
  • Paginaţia: 215-224
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  30 / 35   >  >|