Rolul Bizanţului în istoria romanităţii balcanice

  • Subiect: Imperiul bizantin a contribuit, în faza închegării sale, la romanizarea lumii iliro-trace şi, pe aceasta cale, la formarea romanităţii orientale din care face parte romanitatea balcanică. El a contribuit, indirect, la desprinderea întregii romanităţi orientale de Imperiu, la intrarea acesteia în sfera de autoritate şi influenţă culturală a lumii slavo-bulgare. El a contribuit totodată la desprinderea romanităţii balcanice de cea dacică, la fragmentarea şi diversificarea romanităţii balcanice şi la individualizarea grupului aromânilor prins, prin el, în sfera de influenţă a culturii greceşti. El a fixat statutul social, politic şi fiscal al vlahilor balcanici într-o formă preluată ulterior de statele slave din Peninsula Balcanică şi de Imperiul otoman şi care le-a asigurat în bună măsură supravieţuirea şi relativa unitate. În schimb, el a împiedicat cristalizarea unor state proprii şi a unei culturi naţionale la romanicii din Peninsula Balcanică. În sfârşit, Bizanţul a contribuit la fixarea în conştiinţa culturală europeană a unei anumite imagini a romanităţii balcanice, a vlahilor.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Romanitatea balcanică
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1994
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: I; anul 1994; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene
  • Paginaţia: 79-86
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 16   >  >|