Cunoaşterea sud-estului european ca ştiinţă: opera inedită a lui L.F. Marsili

  • Subiect: Diplomatul, militarul şi savantul italian Luigi Ferdinando Marsili, aflat la sfârşitul sec. al XVII-lea în armata austriacă din Banat şi Transilvania poate fi considerat drept un cărturar specific spiritului renascentist, cu numeroase contribuţii în domenii diverse, de la istorie şi geografie la oceanografie. După o trecere în revistă a numeroaselor lucrări felurite din arhivele sale este discutat mai pe larg ms. 108, care cuprinde sub titlul „Descrittione naturale, civile et militare delie Misie, Dacie ed Illirico”, un memoriu de 368 pagini privind geografia naturală şi umană, dar şi situaţia militară a regiunii încă controlate de turci în Balcani, cu unele informaţii şi aprecieri interesante despre Ţările Române.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Percepţie, imagine, stereotip
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1994
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1994; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene
  • Paginaţia: 13-20
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  3 / 15   >  >|