Contribuţia lui Silviu Dragomir la cercetarea romanităţii balcanice

  • Subiect: Ştiinţa românească datorează lui Silviu Dragomir, reprezentant strălucit al şcolii clujene de istorie şi lingvistică, elucidarea deplină a individualităţii şi rolului istoric al grupului românilor nord-vest balcanici, ale "românilor balcanici apuseni" cum erau ei numiţi de învăţătorii clujeni, români trăitori în evul mediu pe teritoriul fostei Iugoslavii şi care au dispărut prin slavizare, supravieţuind numai prin puţin numeroşii istroromâni, aşezaţi în peninsula Istria. Contribuţia lui Silviu Dragomir la cercetarea romanităţii balcanice a intrat în patrimoniul istoriografiei române. Ideile sale au fost acceptate integral în esenţa lor de toţi cei care, în frunte cu Sextil Puşcariu, s-au aplecat asupra acestui domeniu de studii. Opera lui Silviu Dragomir a oferit şi oferă totodată, atât prin informaţia documentară pusă în circulaţie, cât şi prim interpretările sale, o bază de plecare temeinică spre noi orizonturi. Astfel, fără investigaţiile sale ar fi fost de neconceput adâncirea unei probleme ca aceea a lui "jus Valachicum", a sistemului de drept propriu comunităţilor româneşti integrate unor formaţiuni de stat alogene, problemă căreia Prof. Val. Al. Georgescu i-a dat o strălucită tratare, recunoscând înaintaşului său, de care se delimitează în unele privinţe în chip critic, uriaşele merite. Un cercetător al condiţiei vlahilor din Imperiul otoman de talia lui Nicoară Beldiceanu a găsit, la rândul său, în opera lui Silviu Dragomir punctul de sprijin necesar pentru afirmarea continuităţii instituţionale în viaţa romanităţii balcanice din epoca stăpânirii bizantine până în cea otomană. Din nefericire, opera lui Silviu Dragomir, care nu a putut să vadă lumina tiparului într-o versiune străină de largă circulaţie internaţională, nu s-a bucurat de o receptare pe măsura valorii ei în mediile ştiinţifice.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Romanitatea balcanică
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European: SECE
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1994
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1994; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene
  • Paginaţia: 47-57
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 15   >  >|