Încadrarea morfologică în română şi albaneză a substantivelor de declinarea a III-a din latină

  • Subiect: În vreme ce româna moşteneşte, de regulă, indiferent de gen şi de structura finalei, vocala -e caracteristică pentru acuzativul declinării a III-a din latină, în albaneză această vocală cade, nu fără a lăsa însă urme: palatalizarea oclusivei precedente (devenite finală), căderea dentalei intervocalice, evoluţia lat. -l- şi -ll- sau efectuarea rotacismului, care nu se putea petrece decât în prezenta vocalei -e sau a unui timbru vocalic. În română, care continuă latina, este păstrată o structură fonetică mult mai apropiată de cea a etimonului latin şi pe această bază se realizează structurarea morfologică. În română se formează declinarea a III-a care cuprinde substantivele cu -e. Unele din ele au variante fără -e (formate pornind de la plural), iar altele pierd în limba actuală varianta în -e, caracteristică pentru limba veche. Important este însă că -e s-a păstrat şi prilejuieşte formarea de perechi de variante şi chiar crearea de forme în -e acolo unde finala nu este etimologică. În albaneză evoluţia fonetică şi încadrarea morfologică a substantivelor de declinarea a III-a din latină are loc mai puţin organizat şi sistematic decât în română, cu mult mai multe cazuri care se abat de la regulă. Spre deosebire de română, în modul în care reflectă finala substantivelor de declinarea a III-a împrumutate din latină, albaneza distinge mai multe grupe: substantivele feminine cu tema în velară şi în nazală de declinarea a III-a imparisilabice în latină, substantivele de declinarea a III-a parisilabice; substantivele cu finala -men în latină; substantivele cu finala -O/-ONIS; -O/-INIS şi -O/-ORIS. În cadrul fiecărei grupe se pot observa paralele, dar şi deosebiri fată de română.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Cuvintele şi dialogul cultural
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1994
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: II; anul 1994; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene
  • Paginaţia: 78-89
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 15   >  >|