Subdezvoltarea social-economică în Europa sud-estică în secolele XIX - XX: o abordare comparativă

  • Subiect: La sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea, ţările din Europa sud-estică prezentau indicatori ai dezvoltării social - economice inferiori mediei europene, dar superiori, cu unele excepţii, ţărilor în dezvoltare extraeuropene. Între principalii indicatori social - economici exista o relativă coerenţă. Privită în general, Europa sud-estică este o regiune submediu dezvoltată. În a doua parte a secolului al XX-lea, principalii indicatori ai dezvoltării social - economice continuă să fie inferiori mediei europene, chiar dacă unii dintre ei tind să se apropie de aceasta. Între rezultatele activităţii economice, măsurate de produsul intern brut pe locuitor, şi unii indicatori sociali şi demografici, există o evidentă lipsă de coerenţă. Europa sud-estică se prezintă ca o regiune cu dezvoltare frânată, ale cărei performanţe economice au fost depăşite de unele regiuni în dezvoltare extraeuropene.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Forme de identitate şi viaţă economică
  • Vezi publicația: Sud-Estul şi Contextul European
  • Editura: Institutul de Studii Sud-Est Europene
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1995
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: IV; anul 1995; subtitlu: Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate şi politică
  • Paginaţia: 139-146
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  14 / 15   >  >|